Company profile

D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs AG
D-55116 Mainz, Kaiserstr.
Phone: +49-6131-96062-0
Fax: +49-6131-9606239
Type of company: Insurance Intermediary

Keywords

Legal Expenses Insurance